svědomí krátkých forem

Rozhovor s Michaelem Baserem

Rozhovor je doplňkem profilového článku o Vancouver Film School

Jak dlouho již učíte na VFS? Proč zrovna tam (co je na VFS výjimečné)? Učil jste někdy na nějaké jiné filmové škole?

Vedoucím oddělení psaní pro film a televizi jsem už tři roky. Co mě na tuto pozici přilákalo byla především touha VFS po dokonalosti. Navíc jsem byl (a nadále jsem) nadšený tím, že mohu využít třiceti pěti let vlastních zkušeností jako scénáristy v Hollywoodu tak, abych pomohl přiblížit příští generaci scénáristů filmovému průmyslu.

Děláte kromě učení na VFS po profesní stránce ještě něco jiného?

Pokračuji v psaní a vyvíjení nových programů pro americké prime-time[1] vysílání.

Co Vás nejvíce baví na učení psaní pro film a televizi?

Práce s mladými entuziastickými spisovateli, jsou samozřejmě budoucností této branže.

Jak tento program vypadá (a především, jak se vejde pouze do jednoho roku)?

Je to velmi intenzivní rok. V prvních šesti měsících našeho programu je studentům představeno jak psaní pro film tak psaní pro televizi. Dotkneme se všeho podstatného… příběhu… postavy… dialogu… formátování. K tomu mají studenti možnost vybrat si z různých volitelných předmětů, které také nabízíme. Během této doby je také materiál našich studentů využíván na různých work-shopech jejich spolužáky a instruktory. Na konci těchto prvních šesti měsíců mají všichni studenti, kromě svých ostatních úkolů, hotový také plnohodnotný scénář a tzv. spec script[2] pro jeden díl televizního seriálu. V druhých šesti měsících se pak musí studenti rozhodnout, zda se budou zabývat televizním nebo filmovým směrem, a vrámci jednoho z nich pak pokračují v psaní. To ovšem neznamená, že si nemohou zvolit předměty i z druhého bloku. Filmoví studenti napíší opět jeden kompletní scénář a jeden krátký film, který je poté i produkován (a použit pro portfolio). Opět mají na výběr z několika dalších volitelných předmětů. Televizní studenti píší opět jeden díl televizního seriálu a svůj vlastní původní televizní pilot script[3]. Jako finální projekt vytvoří a produkují svůj vlastní webový seriál, který je produkován v rámci školního VFS Entertainment. Na konci roku studenti obou směrů odchází s velmi působivou sbírkou prací.

Jsou nějaké nevýhody u jednoletého studia?

Žádné, kterých bychom si všimli. Po roce intenzivního psaní v našem programu jsou naši studenti nedočkaví a připravení vyrazit a poradit si s tím.

Inspirují Vás Vaši studenti?

Neustále. Jejich entuziasmus a kreativita jsou inspirující. Díky nim zůstávám v obraze.

Která práce Vašich studentů je podle Vás nejlepší?

To je jednoduché… Práce, ke které mají emocionální vztah. Musíte milovat, co píšete.

Co si myslíte o filmu Birth Day z roku 2010? Víte o nějakých podrobnostech a podkladech pro tento příběh (inspirace, spolupráce, týmová práce)?

Jsem velmi pyšný na jeho autory, Milese Sullivana a Anthonyho Janssena. Síla tohoto scénáře leží očividně v jeho citovém jádru. Autoři měli zjevně příběh, který chtěli vyprávět a který byl hluboce osobní a je vidět, že dosáhli svého cíle. Toto je vynikající příklad kvalitní práce, kterou studenti vytváří po čase, který s námi strávili.


For how long have you been teaching at VFS? Why there (what makes VFS special)? Have you ever taught at another film school?

I have been the Head of the Writing Department for three years. What attracted me to this position, first and foremost was VFS’s commitment to excellence.  In addition I was (and continued to be) excited by the prospect of using my thirty-five years of experience as a screenwriter in Hollywood to help bring the next generation of screenwriter forward into the industry.

What do you do outside VFS (in professional terms)?

I continue to write and develop new programs for American prime-time television.

What is the best part about teaching Writing for film and TV?

Working with young enthusiastic writers, they are obviously the future of the business.

What does the programme look like (especially how it fits into one year only)?

It’s a very intense one year.  In the first six months of the program all the students are introduced to both writing for film and writing for Television. We hit all the fundamentals…  story… character… dialogue… formatting.  Plus the students have the option to take a variety of electives that are offered as well.  Throughout this all, the student’s material is being work-shopped by their fellow students and instructors.  At the end of the first six months all student, in addition to their other writing assignments, will have written a complete full length screenplay and a complete spec for TV episode.  In the second six months we ask the students to declare to pursue either a Film or Television writing stream in which they concentrate on writing for either of those two disciplines. This doesn’t preclude them from taking various courses in the other stream.  The Film Student writes another full length screenplay and write and have a short film (portfolio short) produced. Again, several elective options are offered.  The TV stream students write another spec TV episode as well as an original Television pilot script.  As a final project, they write and produce their own original web-series which is produced in house by VFS Entertainment.  By the end of their year here the students in both streams leave with a very impressive body of work.

Are there any disadvantages when studying for one year?

None that we can see.  After a year of intense writing in our program our student are anxious and ready to get out there and do it!

Do you get inspired by your students?

All the time.  Their enthusiasm and creativity is inspiring.  They keep me current.

Which work of your students do you find the best?

That’s easy… The work that they have an emotional connection to.  You have to love what you write!

What do you think about the 2010 student work Birth Day? Are there any backgrounds to the storyline you know about (inspiration, collaboration, teamwork)?

I am so proud of the writers, Miles Sullivan and Anthony Janssen.  Obviously, the strength of this script comes from its emotional core.  Clearly the writers had a story they wanted to tell that was deeply personal and it’s plain to see they’ve achieved their goal.  This is an excellent example of the kind of quality of work our student’s produce at the end of their time with us!

Rozhovor vedla Natálie Pazourová


[1] Hlavní vysílací časy, u nás např. cca 20:00 – 23:00

[2] Zkratka pro speculative screenplay, scénář bez technických detailů, literární scénář.

[3] Pilot script je prvním dílem nově uváděného televizního seriálu.

Reklamy

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s